Hannerupløb

Tilmeldelse til Hannerupløbet sker via hjemmesiden og diverse opslagstavler rundt omkring på Post Danmarks arbejdspladser. Post Danmark betaler startgebyr, bluser og mad.
Bookmark the permalink.

Comments are closed